Opstalverzekering Woning

Om je te verzekeren tegen schade aan de opstal is er de opstalverzekering. Onder opstal valt het huis en alles wat op de grond van de eigenaar geplaatst is. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een schutting of een geplante boom. De dekking van de opstalverzekering is afhankelijk van de verzekeraar en de soort verzekering. Je kunt hierbij denken aan de volgende dekkings niveau’s:

  • uitgebreide dekking
  • extra uitgebreide dekking
  • alle van buiten komende heilen dekking

Je kunt daarnaast tegen een extra premie ook een glasverzekering afsluiten. Bij sommige verzekeraars is de dekking voor glas standaard opgenomen. Glas is in feite verzekerd tegen bijna alles wat er met het glas kan gebeuren. Een voorbeeld van wat niet gedekt is, is bijvoorbeeld vocht in de ruit bij dubbel glas. Dit is een gevolg van eigen gebrek. Eigen gebrek betekend dus dat er schade is gekomen, maar dat dit niet van buiten af komt. Het glas bevat van binnen vocht, wat niet van buitenaf kwam.

Heeft u zonnepanelen? Vaak is het zo dat als de zonnepanelen aan uw dak bevestigd zijn, ze automatisch zijn meeverzekerd. Maar staan ze in een losse constructie op een plat dak, dan is dit niet altijd het geval. Het is altijd raadzaam om te informeren bij uw verzekering of de zonnepanelen onder de polis vallen. Eventueel kunt u een extra zonnepanelen verzekering afsluiten, ook tegen diefstal en schade. Hoewel de premie redelijk duur is, een percentage van de factuurwaarde van de panelen, kan het wel een rustgevend gevoel geven.

Standaard is een fundering van een gebouw meestal ook niet meeverzekerd. Dit komt omdat als een gebouw instort, de fundering meestal nog gewoon intact is. Echter kan bijvoorbeeld door een ontploffing in de CV ketel een fundering schade oplopen, de fundering kan ontwricht raken. Om deze reden kun je de fundering meeverzekeren, echter zijn er ook steeds meer verzekeraars die wel standaard de fundering meeverzekeren.

Wanneer je goed verzekerd bent, is de verzekerde som (het verzekerd bedrag/waarde) gelijk aan de werkelijke waarde. Het kan echter ook voorkomen dat de verzekerde som hoger of lager is dan de werkelijke waarde. Bovendien kan het ook voorkomen dat iets dubbel verzekerd is. In deze gevallen spreken we over respectievelijk:

  • oververzekering
  • onderverzekering
  • dubbelverzekering

Je betaald bij oververzekering en dubbelverzekering in principe te veel premie. Immers krijg je wanneer je een schade claimt nooit meer geld dan dat het object waard is. In de wet is bepaald dat in een geval van schade, de verzekerde er niet beter uit mag komen als dat vantevoren het geval was. Oververzekeren heeft dus geen enkele zin; het kost alleen maar geld.

Ben je echter onderverzekerd, dan betekend dit dat de verzekerde som lager is dan de werkelijke waarde. Je krijgt dus bij schade nooit het werkelijke bedrag terug. Het is bepaald dat een verzekeraar niet meer schadevergoeding hoeft te betalen dat het bedrag van de verzekerde som.

Het is gebruikelijk bij een opstalverzekering dat jaarlijks het verzekerd bedrag wordt geïndexeerd. De premies worden verhoogd aan de hand van indexcijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Tegelijkertijd worden ook de verzekerde bedragen automatisch verhoogd. Zo bent u er zeker van dat u voor het juiste bedrag verzekerd bent!