Inboedelverzekering

Een inboedelverzekering is in het kort samengevat een verzekering voor alle spullen die in de woning staan. Met inboedel worden onder andere stoelen, tv, bedden, gordijnen en dergelijke bedoeld. Eigenlijk dus allen wat zich in de woning bevindt. De inboedelverzekering geldt niet voor de woning zelf, daarvoor heb je de opstalverzekering.

Naast alle roerende zaken die behoren tot de huishouding van de verzekerde, behoren ook de volgende punten tot de inboedel:

  • bromfietsen
  • fietsen
  • kleine huisdieren (kat, hond, konijn enz.)
  • aanhangwagens
  • tuinaanleg
  • vaartuigen en accessoires van moterrijtuigen (tot een bepaald maximum)

De volgende punten behoren niet tot de inboedel:

  • vee
  • handels of industriële zaken
  • geld en geldswaardig papier (bijv. obligaties)
  • motorrijtuigen (uitgezonderd bromfietsen)

Of de dekking van de verzekering geldt is uiteraard ook afhankelijk van de plaats waar de inboedel zich bevindt. Hierbij wordt er onderscheid gemaakt tussen:

In de woning

Wanneer de inboedel zich in de woning bevindt is deze volledig verzekerd tegen alle schades. (zie brandverzekering)

Voor anderen toegankelijke ruimtes in het gebouw

Hierbij kun je denken aan bijvoorbeeld trappenhuizen. Hierbij geldt dekking voor alle genoemde schade’s, met als uitzondering diefstel. Wanneer er sprake is van diefstal moet er ook zijn ingebroken, anders is deze inboedel niet gedekt.

Aan de buitenkant van de woning

Het gaat hier om inboedel die aan de buitenkant van de woning geplaatst is. Hierbij kun je denken aan bijvoorbeeld zonneweringen en schotels/antennes. Deze inboedel is eveneens verzekerd tegen alle schades, maar met uitzondering van vandalisme en diefstal.

In de tuin, onder afdaken of op balkons

Voor inboedel aanwezig op deze plekken geldt dekking voor alle schades, met enkele uitzonderingen. Bij diefstal, neerslag, storm of vandalisme is er geen dekking. Echter geldt hier als uitzondering dat bij diefstal en vandalisme wel het wasgoed en/of tuinmeubilair verzekerd is.

In andere gebouwen binnen Nederland

Wanneer je inboedel in een ander gebouw binnen Nederland is, geldt dat het verzekerd is tegen alle genoemde schades. Met als uitzondering diefstal, waarbij sprake moet zijn van inbraak.

Op alle andere plaatsen in Nederland

Ook al is de inboedel buiten je eigen woning, kan deze nog altijd verzekerd zijn. Als je bijvoorbeeld een laptop in de auto hebt liggen dan is deze gedekt tegen alle schades. Echter is hier wel de uitzondering dat bij diefstal er sprake moet zijn van inbraak. De auto moet dus goed afgesloten zijn en de laptop moet op een niet van buitenaf zichtbare plaats zijn opgeborgen. De maximale uitkering bij diefstal uit de auto is €225,-.

Daarnaast geldt ook dat de inboedel is verzekerd tegen afpersing of gewelddadige beroving. (bijvoorbeeld onder bedreiging van of met fysiek geweld).