Brandverzekering Woning

Wanneer je een woning gaat kopen of in bezit hebt kun je het beste ook een brandverzekering afsluiten. Deze verzekering verzekerd de woning tegen brand. In Nederland wordt de brandverzekering tegenwoordig vaak als verzamelnaam gebruikt voor diverse verzekeringen van woningen. De dekking van de brandverzekering omvat onder andere het volgende:

Kale Branddekking

– Brand

Vuur buiten een haard, dat in staat is zich uit eigen kracht voort te planten. Hieronder valt dus bijvoorbeeld niet: broei, doorbranden van apparatuur en schroeien.

– Ontploffing

Wanneer je woning schade heeft door ontploffing, is deze altijd gedekt.

– Blikseminslag

Schade aan de woning door een blikseminslag zondat dat hierdoor brand ontstaat.

Brand en storm:

– Storm

Dit is een uitbreiding op de kale branddekking. Schade door storm wordt hierdoor ook gedekt. Onder storm wordt een windsnelheid van tenminste 14 meter per seconde verstaan.

Uitgebreid en extra uitgebreid

De meeste brandverzekeringen verzekeren tegenwoordig minimaal de uitgebreide dekking. Deze verzekering biedt dekking tegen:

 • Brand en brandblussing
 • Blikseminslag
 • Ontploffing
 • Luchtvaartuigen
 • Neerslag, sneeuwbelasting en storm
 • Braakschade
 • Diefstal uit de woning zonder dat er sporen van braak zijn
 • Diefstal na braak uit privé bergruimten en bijgebouwen (bijvoorbeeld garage)
 • Geweldadige beroving en afpersing
 • Vandalisme
 • Aanrijding en afvallende lading
 • Schade door kranen en heistellingen
 • Schade door binnengedrongen (smelt)water, hagel, sneeuw of regen
 • Schade door lekke leidingen of installaties
 • Waterschade door kapot aquarium en inhoud ervan
 • Olielek
 • Roet en rook uit verwarmingsinstallaties
 • Rellen en plunderingen
 • Inhoud van de vriezer en koelkast door defect of stroomuitval
 • Schade door glasscherven
 • Schade door neerstortende antennes

Daarnaast is er ook nog de extra uitgebreide dekking. Voor particuliere verzekeringen is dit standaard. Deze verzekering biedt dekking op alle bovengenoemde schadeoorzaken, maar daarnaast ook voor:

 • Zengen
 • Smelten
 • Schroeien
 • Inductie
 • Waterschade door defect waterbed
 • Diefstal van tuinmeubilair, tuingereedschap en wasgoed
Tegen alle van buiten komende onheilen

Bij de meeste verzekeraars kun je ook een verzekering afsluiten tegen alle van buiten komende onheilen. Hierdoor ben je verzekerd voor alle schades van buitenaf inwerkend. Schades die voortkomen door een eigenschap of gebrek aan het object zijn niet gedekt.

Uitzonderingen wat niet gedekt is

– Catastroferisico’s

Schade als gevolg van molest wordt niet gedekt. Hieronder valt bijvoorbeeld oorlog, aardbeving, vulkanische uitbarsting, atoomkernreacties en overstroming.

– Eigen gebrek

Schade als gevolg van eigen gebrek wordt eveneens niet gedekt. Bijvoorbeeld je waterkoker brand door, dit is niet gedekt. Echter brand daardoor de keuken af, dan wordt de keuken wel vergoed. Dus de gevolgschade is hierbij wel gedekt.

– Geleidelijk werkende invloeden

Alleen plotselinge, van buiten komende, onheilen zijn bij een schadeverzekering gedekt. Er zijn natuurlijk ook diverse schades te bedenken die van buitenaf komen, maar toch worden deze niet gedekt. Dit komt omdat deze schades niet plotseling optreden, denk hierbij bijvoorbeeld aan:

 • Vervorming
 • Verrotting
 • Veroudering
 • Corrosie
 • Insecten
 • Virussen
 • Bacteriën
 • Plantvorming
 • Zwam- en schimmelgroei
 • Grondverschuiving
 • Grondverzakking
 • Instorting
Over-, onder- en dubbelverzekering

Ook bij een brandverzekering kan sprake zijn van over-, onder- of dubbelverzekering. Voor meer informatie over deze begrippen verwijzen we je graag door naar de pagina opstalverzekering.