Hypotheek informatie

Wanneer u een woning wilt gaan kopen, krijgt u meestal wel te maken met een geldverstrekker waar u een hypotheek kunt afsluiten. Er zijn verschillende soorten hypotheken, maar het komt er op neer dat u geld leent met het huis of de woning als onderpand.

Als u om wat voor reden dan ook de hypotheek niet meer kunt opbrengen, dan heeft de geldverstrekker de zekerheid dat ze in ieder geval (een deel van) het geleende bedrag terug kunnen krijgen. Vandaar dat ook eerst de woning getaxeerd moet worden, voordat er een hypotheek kan worden afgesloten.

Er zijn diverse hypotheekvormen waar u gebruik van kunt maken. Welke hypotheek het beste bij u past heeft te maken met uw situatie en wat u wilt. De hypotheek berekenen vooraf is altijd aan te raden. In Nederland kennen we diverse hypotheekvormen.

Hypotheekvormen

Lineaire hypotheek:

Een lineaire hypotheek is geschikt voor diegenen die de lasten per maand wilt zien afnemen. Bij deze hypotheekvorm wordt het geleend bedrag gelijkmatig afgelost, dat wil zeggen dat de aflossing per maand gelijk is. De rente loopt elke maand af, doordat de verschuldigde rente per periode wordt berekend over de nog openstaande lening. In het begin van de looptijd zijn de totale maandlasten, bestaande uit aflossing en rente, relatief hoog. Echter gedurende de looptijd loopt de rente gelijkmatig af.

Annuïteitenhypotheek:

Een annuïteitenhypotheek is geschikt voor diegenen die elke maand dezelfde lasten willen hebben. Elke termijn wordt het aflossingsbedrag zo gekozen, dat de som van de rente en aflossing elke maand gelijk is. De aflossing is in het begin van de looptijd relatief laag, maar neemt toe naarmate de looptijd verstrijkt. De rente is daarentegen in het begin relatief hoog, maar neemt af naarmate de looptijd verstrijkt. Bij een annuïteitenhypotheek is het belangrijk dat u kiest voor een rentevastperiode die gelijk is aan de looptijd van de lening. Het kan anders voorkomen dat u door rentestijgingen veel hogere maandlasten krijgt.

Spaarhypotheek:

Een spaarhypotheek is een constructie bestaande uit een combinatie van een hypothecaire lening en een gemengde levensverzekering. Bij een spaarhypotheek geldt de voorwaarde dat de bank het rest van hypotheek op de betreffende woning krijgt en dat aan de bank op de levensverzekering een pandrecht wordt gegeven. De verzekering keert altijd uit (gemengde verzekering), dus bij overlijden wordt er uitgekeerd of bij de einddatum van de lening wordt uitgekeerd. Uiteindelijk wordt met deze uitkering de geldlening afgelost. Het maandbedrag is bij deze hypotheekvorm gelijk.

Beleggingshypotheek:

Een beleggingshypotheek is een aflossingsvrije lening met daarnaast een kapitaalverzekering. Deze verzekering is vaak een gemengde levensverzekering, die zowel uitkeerd bij overlijden of aan het einde van de looptijd. Hierin wordt gespaard voor de aflossing aan het einde van de looptijd en wordt dit belegd in effecten. De voorwaarde is dat de bank pandrecht verkrijgt op de verzekering. Bij deze hypotheekvorm wordt er niet afgelost, maar gespaard om na de looptijd de volledige lening in één keer af te lossen. De hypotheekrenteaftrek wordt bij deze hypotheekvorm optimaal benut.

Aflossingsvrije hypotheek:

Een aflossingsvrije hypotheek is geschikt voor diegenen die lage maandelijkse lasten willen hebben. Vooraf is bij deze hypotheekvorm geen datum bepaald waarop de lening volledig terugbetaald dient te zijn. Er wordt niet afgelost, maar meestal wordt dit vaak gedaan bij de verkoop van de woning. Zolang de rente gelijk blijft, blijven ook de maandelijkse lasten gelijk. Echter biedt de aflossingsvrije hypotheek geen bescherming tegen renteverhogingen, waardoor bij een stijging van de rente de maandlasten flink kunnen oplopen. Het grootste voordeel van deze hypotheekvorm is dat de maandelijkse lasten in het begin lager zijn dan bij een lineaire hypotheek of een annuïteitenhypotheek.

Hypotheekrenteaftrek

In de meeste gevallen is in Nederland de hypotheekrente fiscaal aftrekbaar. Fiscaal is door deze hypotheekrenteaftrek de lineaire hypotheek niet aantrekkelijk. De annuïteitenhypotheek, spaarhypotheek en aflossingsvrije hypotheek is daarentegen fiscaal wel aantrekkelijk. Bij de beleggingshypotheek wordt optimaal gebruik gemaakt van de hypotheekrenteaftrek.

Eigen vermogen

U kunt, wanneer u een woning wilt gaan kopen, ook al zelf geld in de woning steken. Dit wordt ook wel eigen vermogen genoemd. Wanneer u een eigen vermogen heeft kunt u hiervan gebruik maken, waardoor u een lagere hypotheek kunt afsluiten. Hierdoor zult u automatisch ook lagere maandlasten hebben.