Huurtoeslag

Wanneer u een woning gaat huren kunt u misschien wel huurtoeslag krijgen. Wanneer uw huur in verhouding tot uw inkomen relatief hoog is, kunt u kijken of u in aanmerking komt voor een tegemoetkoming in huur.

Aan het verkrijgen van huurtoeslag zijn uiteraard enkele voorwaarden verbonden. Deze voorwaarden zijn afhankelijk van de leeftijd en woningsituatie.

Alleenwonend:

– Jonger dan 18 jaar:
Normaal gesproken kunt u alleen huurtoeslag krijgen wanneer u 18 jaar of ouder bent. Wanneer u jonger bent dan 18 kunt u alleen in aanmerking komen voor huurtoeslag als uw beide ouders overleden zijn. U wordt dan voor de huurtoeslag beschouwd als 18 jaar en ouder.

– Tussen de 18 en 22 jaar:
* Nederlandse nationaliteit of verblijfsvergunning (welke recht geeft op toeslagen)
* Huur mag niet lager zijn dan € 200,70 en niet hoger zijn dan € 348,99
* Maximaal inkomen van € 20600
* Ingeschreven bij de gemeente op het betreffende adres
* Betreffende woning moet over een eigen voordeur beschikken

– Tussen de 23 en 64 jaar:
* Nederlandse nationaliteit of verblijfsvergunning (welke recht geeft op toeslagen)
* Huur mag niet lager zijn dan € 200,70 en niet hoger zijn dan € 631,73
* Maximaal inkomen van € 20600
* Op het betreffende adres ingeschreven bij de gemeente
* Betreffende woning moet over een eigen voordeur beschikken

– 65 jaar en ouder:
* Nederlandse nationaliteit of verblijfsvergunning (welke recht geeft op toeslagen)
* Huur mag niet lager zijn dan € 200,70 en niet hoger zijn dan € 631,73
* Maximaal inkomen van € 18525
* Ingeschreven op het betreffende adres bij de gemeente
* Betreffende woning moet over een eigen voordeur beschikken

Samenwonend:

– Jonger dan 18 jaar:
Normaal gesproken kunt u alleen huurtoeslag krijgen wanneer u 18 jaar of ouder bent. De volgende situaties zijn uitzondering en valt u daaronder dan wordt u beschouwd als 18 jaar en ouder voor de huurtoeslag:
* Wanneer u getrouwd bent (of geregistreerd partner) of dit bent geweest
* Wanneer uw beide ouders zijn overleden
* Wanneer u een kind heeft

– Tussen de 18 en 22 jaar:
* Nederlandse nationaliteit of verblijfsvergunning (welke recht geeft op toeslagen)
* Huur mag niet lager zijn dan € 200,70 en niet hoger zijn dan € 348,99
* Als uitzondering geldt bij een kind maximale huur van € 631,73
* Maximaal gezamelijk inkomen van € 27950
* Beide ingeschreven bij de gemeente op het betreffende adres
* Betreffende woning moet over een eigen voordeur beschikken

– Tussen de 23 en 64 jaar:
* Nederlandse nationaliteit of verblijfsvergunning (welke recht geeft op toeslagen)
* Huur mag niet lager zijn dan € 200,70 en niet hoger zijn dan € 631,73
* Maximaal gezamelijk inkomen van € 27950
* Beide op het betreffende adres ingeschreven bij de gemeente
* Betreffende woning moet over een eigen voordeur beschikken

– 65 jaar en ouder:
* Nederlandse nationaliteit of verblijfsvergunning (welke recht geeft op toeslagen)
* Huur mag niet lager zijn dan € 200,70 en niet hoger zijn dan € 631,73
* Maximaal gezamelijk inkomen van € 24625
* Beide bewoners ingeschreven op het betreffende adres bij de gemeente
* Betreffende woning moet over een eigen voordeur beschikken

Daarnaast zijn er nog enkele bijzondere situaties voor het in aanmerking komen voor huurtoeslag:

– Jonger dan 23 jaar en gehandicapt
– Gehandicapt en wonen in een aangepaste woning
– Huishuiden van 8 of meer personen
– Bewoner heeft thuis verzorging nodig
– Bewoner heeft bijzonder inkomen
– Bewoner heeft bijzonder vermogen
– Bewoner woont in onzelfstandige woonruimte

In deze gevallen zou het voor kunnen komen dat u niet aan de voorwaarden voldoet, maar toch in aanmerking komt voor huurtoeslag. Hiervoor verwijzen we u graag door naar de website van de Belastingdienst, toeslagen.nl.