hypotheekRegelmatig krijgen wij vragen over hoe een hypotheek aanvraag nou precies gaat. Bij het (willen) kopen van een huis zit je gegarandeerd met heel veel vragen. Hoe lang duurt het voor je hypotheek rond is? Wat heb je allemaal nodig? Hoeveel kun je maximaal aan hypotheek krijgen? Kan ik als ZZP-er of uitkeringsgerechtigde wel een hypotheek krijgen?

Wij zetten graag voor je op een rij hoe het nou precies werkt als je je hypotheekaanvraag gaat doen of net hebt gedaan. Om te beginnen een overzicht met wat je nodig bent:

  • Legitimatiebewijs
  • Taxatierapport (niet ouder dan 6 maanden)
  • Voorlopige koopovereenkomst
  • Bewijs van je inkomsten (salarisstrook laatste 3 maanden, bij ZZP-er recente jaarcijfers)
  • Overzicht lopende verplichtingen (schulden als leningen, studieschuld, alimentatie, creditcards, kredieten)

Er komt dus heel wat kijken bij het aanvragen van een hypotheek. Wil je deze aanvraag succesvol laten zijn, dan is het heel belangrijk om snel en accuraat alles aan te leveren aan de hypotheekverstrekker. Zijn de gegevens niet compleet? Dan gaat er gauw een streep door de aanvraag en kan je opnieuw beginnen. Dat wil je natuurlijk niet!

Inkomen: wat verdien je per maand?

Het inkomen is één van grootste de factoren die meespeelt bij het wel of niet verstrekken van een bepaalde hypotheek. Het bepaalt in ieder geval hoeveel je maximaal kunt lenen voor je huis. Niet alleen de hoeveelheid inkomen, maar ook zeker de bron er van is van belang. Iemand die al jaren bij dezelfde baas werkt en een stabiel inkomen geniet heeft het makkelijker dan een zelfstandig ondernemer met een sterk wisselend inkomen. Probeer je in te leven in de verstrekker van de hypotheek en maak het zo duidelijk mogelijk.

Salarisstrook

Als je een vast salaris hebt, hoort daar een salarisstrook bij. Zorg voor de drie meest recente salarisstroken. Bankafschriften waarop de bijschrijving van het salaris te zien is geven extra houvast voor de bank (of andere verstrekker).

Werkgeversverklaring

Vraag je werkgever om je salaris en dienstverband toe te lichten. Met een werkgeversverklaring sta je bij een bank altijd sterker. Bij de aanvraag van een hypotheek is het handig om te kiezen voor het standaardmodel werkgeversverklaring die is opgesteld door de NHG. De NHG is de Stichting Nationale Hypotheek Garantie.

Zelfstandig ondernemer: jaarcijfers, je belasting aangifte en uittreksel KVK

Als zelfstandig ondernemer heb je het zwaar als je een hypotheek wilt aanvragen. Niet elke bank weet even makkelijk en soepel om te gaan met ondernemers. Ze vallen altijd in een hoger risico profiel. Dat wil zeggen dat het inkomen vaak varieert en dat bovendien het risico op een faillissement aanwezig is. Om toch in aanmerking te komen voor een hypotheek heb je in ieder geval de meest recente jaarcijfers nodig, indien mogelijk van de afgelopen 3 jaar. Er zijn enkele banken waarbij 2 jaarcijfers volstaan; voor startende ondernemers biedt dit eventueel uitkomst. Naast de jaarcijfers heb je ook de aangiftes Inkomstenbelasting of Vennootschapsbelasting nodig. Hieraan kan de bank zien dat je inkomen “echt” is. Mochten er na het zien van de jaarcijfers nog twijfels bestaan; de belastingaangiftes zijn duidelijk bewijs dat je echt een bepaald inkomen hebt gehad. En als de belastingaangiftes exact overeenkomen met de jaarcijfers is 1 + 1 ineens 3. Als laatste is een recent uittreksel van de Kamer van Koophandel van belang. Deze is bij de KVK op te vragen voor nog geen 10 euro!

Bijzondere inkomstenbronnen

In bepaalde gevallen heb je te maken met een uitzonderlijke inkomstenbron. Dit kan bijvoorbeeld een WW- of WAO/WIA uitkering zijn. In zulke gevallen is het vrijwel altijd noodzakelijk om contact op te nemen met een financieel adviseur of direct met een hypotheek adviseur. Zij kunnen je in deze specifieke gevallen het beste helpen met je hypotheek.

Je uitgaven: wees eerlijk over je vaste kosten

Niet alleen je inkomsten maar ook je uitgaven worden steeds vaker meegewogen bij de hypotheek beoordeling. Zo willen banken graag weten wat je vaste lasten zijn, je lopende verzekeringen, abonnementen, etcetera. Helemaal belangrijk is het (eerlijk) vermelden van schulden zoals lopende leningen (kredieten), studieschuld, creditcards en dergelijke. Ook als je alimentatie moet betalen dien je dit te melden.

Recent taxatierapport

Het spreekt voor zich dat de bank graag wil weten waar hij je geld voor leent. Of beter gezegd; wat voor zekerheid hij er voor terug krijgt. De bank krijgt immers het recht van hypotheek op de woning of het object dat je wilt gaan financieren. Om die reden is het echt nodig om een taxatierapport te laten maken. Zo weet de bank wat hij heeft, mocht je om wat voor reden dan ook zo ernstig in de problemen komen dat je niet meer aan je verplichtingen (aflossingen) kunt voldoen.

Een keertje te laat betalen zal geen probleem zijn, maar als je over een langere periode niet aflost zal de bank uiteindelijk (via tussenkomst van een rechter) beslag leggen op je woning waarop hij het hypotheekrecht heeft. Het wordt dan per executieverkoop verkocht en met de opbrengst wordt de bank schadeloos gesteld. De bank zal dus vooraf willen weten wat de executiewaarde van een woning is. Hiervoor dient het taxatierapport.

Het taxatierapport mag niet ouder zijn dan 6 maanden. In een half jaar tijd kan er namelijk veel gebeuren. Het object kan verbouwd zijn, maar ook verslechterd door gebrekkig onderhoud. Dit gaat ten koste van de huidige marktwaarde en de executiewaarde.

Voorlopige koopovereenkomst

Ben je er voor 99% zeker van dat je een woning wilt kopen? Dan sluit je een voorlopige koopovereenkomst. In deze overeenkomst wordt vaak de ontbindende voorwaarden opgenomen dat de overeenkomst geen doorgang zal vinden bij het niet verkrijgen van een hypotheek. Onder voorbehoud van financiering wordt dit in vakjargon genoemd.
Met een voorlopige koopovereenkomst kun je naar je bank of hypotheekverstrekker. Het geeft hem wederom een extra aanknopingspunt bij het beoordelen van je hypotheekaanvraag. Des te completer je de aanvraag doet, des te groter is de kans dat je uiteindelijk de gewenste hypotheek zult krijgen.

Opstalverzekering afsluiten

Zodra je voornemens bent een woning te kopen en je zet je handtekening, dan is het belangrijk om direct een opstalverzekering af te sluiten. Een woning mag geen dag, sterker nog geen minuut zonder opstalverzekering wat ons betreft. Als er brand uit breekt zal er zich een enorm probleem voordoen. Zeker in de fase van overdracht kun je maar beter zorgen dat dit niet mis gaat. Bespreek bij wie de verantwoordelijkheid ligt in welke fase. Vergeet de verzekeringen dus absoluut niet!